Author Archives: Piotr Kaźmierczak

Strach ma wielkie oczy

Nie lękajcie się, składkę za 2021 można płacić w wysokości 300 zł na konto Stowarzyszenia Formacja Armum, tj.

32 1240 2148 1111 0010 6670 8125

Kto odważny i zdecydowany, niech działa bez oporu i zbędnej zwłoki.

Ponadto zajęcia prowadzone są cały czas indywidualnie. Telefon aktywny i czujny 669 915 669.

Odpalamy!!!

Wracamy do zajęć. Soboty i niedziele do dyspozycji strzelnica Parabellum w Sulejówku, natomiast poniedziałki, wtorki, środy miło można spędzić czas w naszym miejscu na Mazowieckiej 59 w Warszawie Wesołej. Telefon 669 915 669 aktywny i czujny.

Składka 2020 r.

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy,

przypominamy o zapłacie składki członkowskiej za 2020 r. Składka i konto bez zmian, tj. 300 zł.

Stowarzyszenie Formacja Armum, ul. Niepodległości 24, 05-070 Sulejówek. 

32124021481111001066708125                                                                

PS. Zbierajcie siły na Walne Zebranie …… Info wkrótce.

Nowa miejscówka 2020

Przede wszystkim, w imieniu zarządu naszego Stowarzyszenia, chciałem przekazać Wam najlepsze życzenia noworoczne.

Stowarzyszenie Formacja Armum rozpoczęło działalność w roku 2016. Od tego czasu podejmowaliśmy szereg wysiłków w celu pozyskania miejsca, w którym moglibyśmy się szkolić (we wszystkich zakresach działalności Stowarzyszenia), praktykować i po prostu spotykać się, nawet w celach towarzyskich.

Dotychczas, jak wiecie, korzystaliśmy ze strzelnicy na ul. Wojnickiej w Warszawie i na ul. Armii Krajowej w Sulejówku. W Parabellum, w roku 2020, dalej będziemy mogli spotykać się i strzelać. Zmianie ulegną jedynie terminy, w których strzelnica będzie przeznaczona dla nas – od teraz są to soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 20.00.

Jednak przede wszystkim chciałem poinformować Was, że od marca 2020 roku gotowy będzie nowy obiekt, tym razem przeznaczony głównie dla członków stowarzyszenia, w Warszawie Wesołej, przy ul. Mazowieckiej 59. W niedalekiej przyszłości zostanie tam również uruchomiona oś strzelecka – obecnie trwają procedury niezbędne do uzyskania odpowiednich zgód administracyjnych.

Poczynając od marca, zapraszamy wszystkich w każdy poniedziałek i wtorek, w godzinach od 15.00 do 20.00, żeby wymienić doświadczenia, porozmawiać i po prostu przyjemnie spędzić czas. Nie mogę zagwarantować, że będzie już czynna oś strzelecka, nawet jednak jeśli nie uda się jej uruchomić w tym terminie, otwarcie nastąpi niewiele później.

Planujemy również, poczynając od kwietnia, na początku każdego miesiąca kalendarzowego przedstawiać grafik szkoleń medycznych, strzeleckich oraz nurkowych, które m.in. będą przeprowadzane w nowym obiekcie. Liczę nie tylko na Wasze zaangażowanie w te szkolenia, ale również propozycje co do ich tematyki i przebiegu.

Nie ukrywam, że jesteśmy w tej chwili na finiszu budowy kameralnego miejsca dla członków naszego Stowarzyszenia. Jak część z Was wie, to moja prywatna idee fixe już od dawna. Liczę że jej realizacja pomoże nam wszystkim w podnoszeniu umiejętności i wiedzy, ale również w przyjemnym i pożytecznym spędzaniu czasu.

Piotr Kaźmierczak