Galeria

Walne Zebranie 27.03.2017

W tym dniu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Formacja Armum zatwierdziło sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z działalności Zarządu i udzieliło absolutorium jego członkom.

Następne spotkania, z całą pewnością, w większym gronie.

Zawody strzeleckie 25.08.2016

25 sierpnia 2016 roku odbyły się zawody strzeleckie pomiędzy Stowarzyszeniem Formacja ARMUM a Stowarzyszeniem Kolekcjonersko Militarystycznym .45.

Strzelaliśmy z broni bocznego i centralnego zapłonu.

Drużynowo lepsze wyniki osiągnęło SKM.45, ale najwyższą sumę punktów z obu konkurencji uzyskał "nasz" Piotr Kapica.

Szkolenie 04.07.2016

Szkolenie z zakresu Ustawy o Broni i Amunicji, które odbyło się 04 lipca 2016 roku.

Spotkanie i trening

Spotkanie i trening 30.05.2016