Sekcja kolekcjonerska

Sekcja kolekcjonerska

Strzelanie to fantastyczna sprawa i doskonała rozrywka. Jednak dla części z nas równie fascynujące jest poznawanie budowy i historii broni palnej, jej specyficznych zastosowań, historii czy postaci wybitnych konstruktorów. Wraz z tym rozwija się chęć posiadania interesujących – nierzadko cennych – egzemplarzy. Sekcja kolekcjonerska służy wymianie doświadczeń i pogłębianiu wiedzy z tego zakresu. Dodatkowo, przynależność do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim jest podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić aby móc ubiegać się o pozwolenie na posiadanie broni palnej.