Strach ma wielkie oczy

Nie lękajcie się, składkę za 2021 można płacić w wysokości 300 zł na konto Stowarzyszenia Formacja Armum, tj.

32 1240 2148 1111 0010 6670 8125

Kto odważny i zdecydowany, niech działa bez oporu i zbędnej zwłoki.

Ponadto zajęcia prowadzone są cały czas indywidualnie. Telefon aktywny i czujny 669 915 669.